Categories
Opste informacije

Deljenje zaštitnih maski zaposlenima

Pored donacije, preduzeće Gordon je obezbedio dodatnih 5000 zaštitnih maski svojim zaposlenima i njihovim porodicama.

Zaposleni u Subotici mogu da preuzmu zaštitne maske od ponedeljka do srede (23.03.-25.03.) od 10 do 14 časova u subotičkom pogonu.

Zaposleni u Kikindi mogu da preuzmu zaštitne maske od ponedeljka do srede (23.03.-25.03.) od 10 do 14 časova u kikindskom pogonu.

Prilikm preuzimanja zaštitinih maski, moguće je dostaviti kadrovskoj službi potvrde i doznake za mesec mart.

Svaki zaposleni će dobiti 3 maske u jednom pakovanju. Maske mogu da se preuzmu i u ime drugih, ako neko nije u mogućnosti da dođe. Molimo zaposlene, da ne stvaraju gužvu i da se obavezno pridržavaju propisanih mera: držanje udaljenosti i nošenje zaštite preko usta i nosa, dok se ne dobiju maske. Molimo zaposlene da ne dolaze ako se nalaze u izolaciji.  

INSTRUKCIJE ZA KORIŠĆENJE ZAŠTITNIH MASKI:

MASKE NISU MEDICINSKE ILI HIRURŠKE, VEĆ SU OD PAMUČNOG MATERIJALA, ALI I KAO TAKVE MOGU DA PRUŽAJU ZAŠTITU. NJIHOVA NAJVEĆA PREDNOST JE DA SE MOGU KORISTITI VIŠE PUTA. MASKE MORAJU DA SE OPERU ILI DA SE ISKUVAJU NA VISOKOJ TEMPERATURI PRE PRVE UPOTREBE, I NA ISTI NAČIN TREBA IH PRATI SVAKI DAN, TAKO MOGU DA SE KORISTE VIŠE PUTA.